Privacybeleid

Doel gegevensverzameling

BOS Bouwadvies B.V. analyseert uw gedrag op onze website met als doel om zowel de website zelf te verbeteren als ons aanbod van diensten beter af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren. Daarnaast zijn er situaties waarin we wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld voor de informatie die noodzakelijk is voor onze belastingaangifte. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die u zelf bij ons achterlaat.

Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doelen.

 • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • In behandeling nemen van serviceverzoeken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

BOS bouwadvies B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Bedrijfsnaam;
 • Facturatiegegevens;
 • Locatiegegevens;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

BOS bouwadvies b.v. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN).

Hoe wij persoonsgegevens verzamelen

De persoonsgegevens van de bezoekers worden op verschillende manieren verkregen, waaronder:

 • Door het gebruik van de website en de geplaatste cookies;
 • Door de gebruiker zelf bij het verstrekken van persoonsgegevens.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Tenzij wij wettelijk verplicht zijn om gegevens langer te bewaren, hanteren wij een beleid waarbij persoonsgegevens van bezoekers niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Delen van persoonsgegevens met derden

BOS bouwadvies B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BOS bouwadvies b.v. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast kunt u uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BOS bouwadvies B.V. U heeft ook recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat inhoudt dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te laten sturen.

Om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht, intrekking van toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te doen, kunt u een e-mail sturen naar info@bosbouwadvies.nl. We verzoeken u vriendelijk om dit ook telefonisch te melden, zodat wij op de hoogte zijn van uw verzoek.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Gelieve in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken ter bescherming van uw privacy. We streven ernaar om binnen vier weken, maar zo snel mogelijk, op uw verzoek te reageren.

Beveiliging

BOS bouwadvies B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw gegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen via info@bosbouwadvies.nl.

Cookies

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

Aanpassingen privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen altijd op deze website worden gepubliceerd, zodat u op de hoogte blijft en niet voor verrassingen komt te staan.