Algemene voorwaarden

Op alle diensten van BOS bouwadvies B.V. is de ‘De Nieuwe Regeling 2011, Eerste herziening, juli 2013: Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur’ van toepassing. Hieronder kunt u zowel de regeling als de bijbehorende toelichting downloaden:

  • Download de DNR 2011
  • Download Toelichting op de DNR 2011

De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011) bevat de algemene branchevoorwaarden voor eenduidig ontwerpen, adviseren en organiseren in de gebouwde omgeving, zowel voor opdrachtgevers als opdrachtnemers. Het is de opvolger van de RVOI en is opgesteld door NLingenieurs (voorheen ONRI) en de Bond van Nederlandse Architecten (BNA).