Digitaliseren monumenten

Enschede

Projectomschrijving

Wijori Vastgoed B.V. verwerft en ontwikkelt vastgoed met als doel dit te beheren. Ze streven naar waardevermeerdering door deze panden waar mogelijk te verduurzamen of uit te breiden. Na de aankoop van diverse panden op een stuk grond in Enschede, ontstond de wens om deze panden te digitaliseren. Binnen deze groep panden bevonden zich twee monumentale gebouwen, evenals een bedrijfsverzamelgebouw met diverse ruimtes, waaronder kantoren en opslagunits. BOS bouwadvies heeft deze panden in Enschede gedigitaliseerd in opdracht van Wijori Vastgoed B.V.

Toelichting werkzaamheden

Het bedrijfsverzamelgebouw is gedigitaliseerd door middel van nauwkeurige metingen en door raadpleging van bestaande bouwtekeningen. Wat betreft de monumentale panden en omliggende structuren, hebben we een 3D-scanner gebruikt om gedetailleerde digitale representaties te verkrijgen.

Met een 3D-scanner is het mogelijk om fysieke objecten of omgevingen vast te leggen en om te zetten in digitale 3D-modellen. Het werkt op een vergelijkbare manier als een gewone scanner, maar in plaats van alleen platte afbeeldingen vast te leggen, meet en registreert een 3D-scanner de vorm, grootte en vaak ook de textuur van objecten in drie dimensies (lengte, breedte en hoogte).

Deze verzamelde gegevens zijn vervolgens zorgvuldig verwerkt en geoptimaliseerd met het oog op zowel verhuur als ontwikkelingsdoeleinden. Dit proces heeft geresulteerd in een solide basis waarmee we deze panden efficiënt kunnen beheren en kunnen aanpassen aan toekomstige behoeften.

Onze bijdrage

3D model, Digitalisatie, Monumentaal, Pointcloud, Vastgoed

Opdrachtgever

Wijori Vastgoed B.V.

Specialisme

Bouwadvies
Firegroup-3
Firegroup-2